Il Garofalo Brand macaroni, San Diego Macaroni Mfg. Co., San Diego